speak English please speak Romanian please  
 
CEH - Top banner

Legislatie

 • Hotărâre nr. 1023 din 12/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. ...
 • Legea nr. 31/1990 Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ...
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. ...
 • Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. ...
 • Legea nr. 123/2012 Legea Energiei Electrice şi a Gazelor Naturale, cu modificările şi completările ulterioare. ...
 • Legea nr. 85/2003 Legea Minelor, cu modificările şi completările ulterioare. ...
 • H.G. 86/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. cu modificările şi completările ulterioare. ...
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările la zi. ...
 • Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). ...
 • Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public. ...
 • Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO. ...

Login