speak English please speak Romanian please  
 
CEH - Top banner

Acasa

     
 

 Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. are ca obiect de activitate producţia, furnizarea şi comercializarea energiei electrice pe bază de huilă, producerea, dispecerizarea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice, desfăşurarea de activităţi de cercetare geologică pentru descoperirea rezervelor de huilă, exploatarea zăcămintelor de huilă, mentenanţă, astfel încât să opereze integrat şi să devină un actor principal în plan regional prin valorificarea cu maximă eficienţă a potenţialului de care dispune România în domeniu.

 

Sucursalele Societăţii care desfăşoară activităţi cu profil energetic sunt următoarele:
  • Sucursala Electrocentrale Deva, cu sediul în comuna Veţel, sat Mintia, str. Şantierului, nr. 1, judeţul Hunedoara;
  • Sucursala Electrocentrale Paroşeni, cu sediul în municipiul Vulcan, str. Paroşeni, nr. 20, judeţul Hunedoara.
Sucursala Electrocentrale Deva
Sucursala Electrocentrale Paroşeni

 

 

Sucursalele Societăţii care desfăşoară activităţi cu profil minier sunt următoarele:
  • Sucursala Exploatarea Minieră Lonea: str. Voievodului nr. 1, Oraş Petrila, Judeţul Hunedoara;
  • Sucursala Exploatarea Minieră Livezeni: str. Lunca nr. 153, Municipiul Petroşani, Judeţul Hunedoara;
  • Sucursala Exploatarea Minieră Vulcan: str. Crividia nr. 52, Municipiul Vulcan, Judeţul Hunedoara;
  • Sucursala Exploatarea Minieră Lupeni: str. Vitoş Gavrilă nr. 1, Municipiul Lupeni, Judeţul Hunedoara;
  • Sucursala Prestserv Petroşani: str. Lunca nr. 60, Municipiul Petroşani, Judeţul Hunedoara.
 
Exploatari miniere
 

 

Login