speak English please speak Romanian please  
 
CEH - Top banner

Comunicate de presa 2016

 • S. CEH-SA Petroşani: Între orele 1000 - 2000 a zilei de astăzi, 23.12.2016, se întrerupe livrarea agentului termic pentru remedierea avariei apărute la reţeaua de termoficare din zona Cartier Aeroport, Municipiul Petroşani.

  Parametrii normali de livrare a agentului termic vor fi asiguraţi în cursul zilei 23.12.2016, ora 2000.

  Biroul de presă
  al S. CEH SA


 • S. CEH-SA Petroşani: Conducerea Societăţii Complexul Energetic Hunedoara a reuşit ca pentru următoarele 7 zile calendaristice să rezolve problema aprovizionării gazului metan necesar funcţionării termocentralelor. În acest fel, s-a amânat o situaţie de criză care ar fi determinat oprirea termocentralelor cu implicaţii directe în asigurarea producţiei de energie electrică şi în furnizarea agentului termic pentru încălzirea populaţiei Văii Jiului şi a Municipiului Deva.

  În ceea ce priveşte relaţia contractuală dintre Sucursala Electrocentrale Deva şi APAPROD Deva, apreciem în mod deosebit înţelegerea şi disponibilitatea de care a dat dovadă furnizorul serviciului de alimentare cu apă potabilă, cu care s-a semnat un grafic de eşalonare a plăţilor restante. În aceste condiţii, în perioada următoare, alimentarea cu apă potabilă a SE Deva este o certitudine. ...


  Biroul de presă
  al S. CEH SA


 • S. CEH-SA Petroşani: În vederea remedierii avariei apărute la magistrala de termoficare din Municipiul Petroşani, zona Judecătorie Petroşani - Petroşani Nord, în cursul zilei de azi 21.12.2016, între orele 1000 - 2000, se întrerupe livrarea agentului termic.

  Vor fi afectaţi consumatorii racordaţi la punctele termice PT14, 15, 15A, 17, 18A, 18B, 19.

  Parametrii normali de livrare a agentului termic vor fi asiguraţi în cursul zilei 21.12.2016, ora 2000.

  Biroul de presă
  al S. CEH SA


 • S. CEH-SA Petroşani: Ca urmare a avariei apărute la reţeaua de termoficare din Municipiul Petroşani, cartier Aeroport - zona Şerpărie, în cursul zilei de azi, 20.12.2016, ora 1000 până la ora 1900, se întrerupe livrarea agentului termic. ...

  Vor fi afectaţi consumatorii racordaţi la punctele termice PT6 şi PT7.

  Parametrii normali de livrarea a agentului termic vor fi asiguraţi în cursul zilei 20.12.2016, ora 1900.

  Biroul de presă
  al S. CEH SA


 • S. CEH-SA Petroşani: În cursul zilei de azi ­­­­­­13.12.2016, ora 1300, în urma spărturilor apărute pe racordul de termoficare agent primar, care alimentează punctele termice PT11 A; PT11B si PT 25, se va sista alimentarea cu energie termică la punctele termice mai sus menţionate între orele 1400-1900. ...


  Mulţumim pentru înţelegere.

  Biroul de presă
  al S. CEH SA


 • S. CEH-SA Petroşani:Conducerea S CEH SA transmite salariaţilor societăţii că dispune de resursele financiare necesare plăţii la termen a chenzinei a II-a pe luna noiembrie 2016 şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei în condiţiile prevăzute de contractul colectiv de muncă.

  În acelaşi context, subliniem faptul că eforturile conducerii de a asigura fondurile necesare plăţii salariilor trebuie susţinute în contrapartidă de salariaţi pentru asigurarea producţiei de cărbune.

  Biroul de presă
  al S. CEH SA


 • S. CEH-SA Petroşani: După efectuarea intervenţiei programate la magistrala de termoficare, la reumplerea reţelei cu agent termic, în zona de traversare a pârâului Căprişoara - Vulcan şi în zona Iscroni, s-au constat noi avarii.

  Datorită accesului dificil la zona de traversare a pârâului Căprişoara, termenul stabilit iniţial pentru reluarea livrării agentului termic se va decala cu cca 16-24 ore.
  Alte eventuale prelungiri ale acestuia vor fi comunicate în timp util.

  Vă mulţumim pentru înţelegere şi ne cerem scuze pentru inconvenientul creat.

  Biroul de presă
  al S. CEH SA


 • S. CEH-SA Petroşani: În lumina recentelor abordări din presa şi media online ale problematicii Complexului Energetic Hunedoara, conducerea societăţii face următoarele precizări ...

  Biroul de presă
  al S. CEH SA


 • S. CEH-SA Petroşani: Furnizarea agentului termic va fi întreruptă în perioada cuprinsă între 25.11.2016, ora 00:00 - 27.11.2016, ora 08:00.

  Măsura va afecta consumatorii beneficiari ai sistemului centralizat de termoficare din Municipiului Petroşani, agenţi economici şi consumatori racordaţi direct la magistrala de termoficare.

  Întreruperea furnizării agentului termic este necesară pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii la magistrala de termoficare Paroşeni – Petroşani, în zonele: SC Energoconstrucţia SA - Şantier Paroşeni, triaj Gara Vulcan, Gara Iscroni, EON Aninoasa, Petroşani – pârâu Sălătruc. ...

  Deciziei de întrerupere a furnizării agentului termic în această perioadă a avut la bază următoarele considerente:

  • prognoza meteo favorabilă, cu temperaturi pozitive de până la 11 C;
  • programul de funcţionare în regim de weekend al instituţiilor publice şi al unităţilor şcolare.

   

  Biroul de presă
  al S. CEH SA


 • S. CEH-SA Petroşani: Astăzi, 22.11.2016, la sediul S. CEH SA, a avut loc o întâlnire între reprezentanţii administraţiilor locale, conducerea administrativă a Complexului Energetic Hunedoara şi lideri din cadrul sindicatului Muntele, având drept scop discutarea modalităţilor de eficientizare a sistemului public de alimentare cu energie termică din Valea Jiului.

  Discuţiile s-au axat pe perspectiva preluării de către autorităţile publice locale a magistralelor de termoficare, precum şi întocmirea, prin Agenţia de Dezvoltare Intracomunitară (ADI) Termoficare Valea Jiului, a documentaţiilor necesare pentru atragerea de fonduri nerambursabile şi din alte surse, în vederea realizării lucrărilor de investiţii necesare pentru modernizarea sistemului de termoficare din Valea Jiului în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 325/2006 – privind serviciul public de alimentare cu energie termică.

  Se are în vedere gestionarea sistemului de transport şi distribuţie a energiei termice de către un singur operator, sub coordonarea administraţiilor publice locale din Valea Jiului, respectiv din municipiile Petroşani, Vulcan şi Lupeni, prin Agenţia de Dezvoltare Intercomunitară – ADI Termoficare Valea Jiului, cu posibilitatea participării Consiliului Judeţean Hunedoara în cadrul acestei agenţii.

  De asemenea, primarii prezenţi la întâlnire au propus preluarea de către S.CEH-S.A. a serviciului de furnizare agent termic. În acest sens, a fost adus argumentul scăderii costurilor prin eliminarea intermediarilor. Conducerea CEH SA a luat act de această propunere, urmând a o supune spre analiză Consiliului de Administraţie....

  Biroul de presă
  al S. CEH SA


 • S. CEH-SA Petroşani: Astăzi, 18.11.2016, în intervalul de timp 1000-1600, va fi sistată livrarea agentului termic la PT3A din Municipiul Petroşani, în vederea remedierii unor spărturi pe racordul aferent acestui punct termic....

  Biroul de presă
  al S. CEH SA


 • S. CEH-SA Petroşani: Astăzi, 16.11.2016, din decizia conducerii S.C. APA SERV Valea Jiului, sedii administrative din cadrul CEH au fost debranşate de la reţeaua de apă potabilă, după transmiterea, în prealabil, a unei somaţii de plată comunicate în data de 09.11.2016.

  Datoriile pe care Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. faţă de APASERV Valea Jiului sunt în cuantum de 269.877,02 lei, din care restante în valoare de 219.347,37 lei şi datorii curente în valoare de 50.529,65 lei.

  Nu sunt singurele datorii pe care le înregistrează societatea noastră şi ne recunoaştem obligaţiile contractuale faţă de toţi furnizorii noştri.

  Facem însă precizarea că, la data de 30.09.2016, Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA înregistrează în evidențele contabile creanțe totale în sumă de 231.834.802 lei, din care restante în sumă de 173.600.084 lei. Din suma de 173.600.084 lei reprezentând creanțe restante, 87,8% adică 152.354.000 lei provin din vânzarea, de-a lungul timpului, a energiei termice. Recuperarea legală a acestor sume s-a dovedit imposibilă în ciuda eforturilor depuse de S. CEH SA. pentru că societățile locale de distribuție a energiei termice sunt în procedură de insolvență sau faliment.

  Cu toate acestea, Societatea Complexul Energetic Hunedoara a răspuns nevoii de asigurare a agentului necesar în beneficiul final al populaţiei.

  Nu ne victimizăm şi nici nu facem apel la înţelegerea creditorilor. Îi asigurăm că tratăm cu toată responsabilitatea obligaţiile care ne revin şi ne asumăm inconvenientele create.

  Refuzăm să credem că în spatele acţiunilor unei societăţi care funcţionează în Valea Jiului există mize care ţin mai mult de plătirea unor poliţe din zona politicului şi nu acela al interesului local. Când spunem interes local, ne referim la păstrarea locurilor de muncă ale celor 4.354 de salariaţi ai societăţii care trăiesc şi muncesc în Valea Jiului. ...

  Biroul de presă
  al S. CEH SA


 • S. CEH-SA Petroşani - Prin decizia dată ieri, 08.11.2016, de către Curtea de Apel Alba Iulia în urma judecării dosarului 5194/97/2015/A1*/a1, Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA a fost scoasă din starea de insolvenţă, printr-o sentinţă definitivă.

  Conducerea societăţii aşteaptă comunicarea motivelor avute în vedere de către instanţa de judecată la luarea acestei decizii, urmând ca, ulterior, să-şi fundamenteze hotărârile în ceea ce priveşte conduita procedurală care va trebui abordată în perioada următoare.

  Începând cu data pronunţării, decizia Curţii de Apel Alba Iulia produce efecte.

  Având în vedere că ieşirea din insolvenţă a societăţii nu se datorează îmbunătăţirii situaţiei economice şi financiare, S CEH-SA va avea de înfruntat probleme majore în gestionarea activităţii curente.

  Există riscul iminent al executării conturilor societăţii de către creditori, implicaţiile imediate fiind punerea S. CEH-SA în imposibilitatea asigurării materialelor şi serviciilor de strictă necesitate pentru continuarea activităţii şi dificultăţi în efectuarea plăţilor salariale.

  Posibila oprire a activităţii societăţii va conduce implicit şi la sistarea furnizării agentului termic necesar încălzirii populaţiei.

  În contextul situaţiei actuale, conducerea societăţii va face tot posibilul să avanseze în demersurile iniţiate cu Comisia Europeană pentru asigurarea menţinerii în funcţiune a părţii viabile din cadrul S. CEH-SA, prin accesarea unor forme de ajutor de stat atât pentru activitatea minieră cât şi pentru cea energetică. Subliniem faptul că recent aprobatul memorandum privind includerea în programul de închidere a două mine din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, reprezenta doar un prim pas în procesul de obţinere a autorizării ajutorului de stat pentru activitatea minieră de către Comisia Europeană. ...

  Biroul de presă
  al S. CEH SA


 • S. CEH-SA Petroşani: Directorul general Mihael MELCZER a participat la întâlnirea cu prim-ministrul României, dl Dacian CIOLOŞ, ocazie cu care a prezentat, pe scurt, contextul actual în care îşi desfăşoară activitatea şi principalele direcţii de acţiune în perioada următoare.

  În cadrul discuţiilor a fost expus stadiul demersurilor iniţiate în sensul accesării ajutoarelor de stat pe domeniile minerit respectiv energie şi s-au evidenţiat acele aspecte care presupun, în continuare, sprijinul Guvernului României.

  Totodată, directorul general Mihael MELCZER a supus atenţiei domnului prim-ministru Dacian CIOLOŞ propunerea de transformare a Staţiei de Salvare Minieră din cadrul Sucursalei PRESTSERV în Staţie de Salvare de interes naţional care, date fiind diversitatea intervenţiilor efectuate în decursul vremii şi specificul activităţii, prin caracterul său unic, justifică utilitatea unei asemenea structuri.

  La încheierea discuţiilor, premierul Dacian CIOLOŞ a asigurat conducerea S. CEH S.A. de continuarea implicării guvernului condus de către domnia sa pentru ducerea la îndeplinire a proiectelor demarate şi a agreat iniţiativa constituirii Staţiei de Salvare de interes naţional. ...

  Biroul de presă
  al CEH-SA – Societate în insolvenţă


 • O nouă echipă la conducerea S. CEH - SA Petrosani începând cu data de 02.11.2016.

  S CEH SA : Administratorul special al S. CEH-SA, dl. Nicolae Bogdan Codruţ STĂNESCU, prezent astăzi la Petroşani, a desemnat noua echipă care urmează să preia conducerea executivă a Societăţii, începând cu data de 2 noiembrie 2016. În cursul zilei de astăzi, noua conducere a fost prezentată directorilor sucursalelor şi reprezentanţilor sindicatelor, în următoarea componenţă:
          - Director general - dl dr. ing. Mihael Cristian MELCZER
          - Director general adjunct - dl ing. Petre NICA
          - Director general adjunct - dl ing. jr. Horea Aurel Alexandru GIURGIU

  Pe fiecare dintre cei nominalizaţi mai sus, îi recomandă o bogată experienţă profesională, competenţele dobândite fiind cele care au stat la baza însărcinării lor cu misiunea de a se implica în realizarea proiectului de salvare a părţii viabile din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A., motiv pentru care beneficiază de susţinere şi încredere atât din partea administratorilor judiciar şi special ai Societăţii, cât şi a Ministerului Energiei.
  Administratorul special al S. CEH-SA, dl. Nicolae Bogdan Codruţ STĂNESCU, mulţumeşte pe această cale dlui Cosmin Lucian CHIUZAN pentru prestaţia pe care a avut-o pe parcursul mandatului său de director general, schimbarea domniei sale fiind motivată strict de dorinţa expresă a acestuia de a nu mai continua în exercitarea acestei funcţii. ...

  Biroul de presă
  al CEH-SA – Societate în insolvenţă

 • S. CEH - SA PETROŞANI: Conducerea Societăţii Complexul Energetic Hunedoara SA îşi exprimă disponibilitatea furnizării agentului termic primar necesar pentru asigurarea încălzirii consumatorilor Municipiului Petroşani în condiţiile în care administraţia SC Termoficare SA Petroşani - societate în reorganizare judiciară se angajează la plata sumelor rezultate din prestarea acestui serviciu.

  Având în vedere adresa nr. 841/06.10.2016 a SC Termoficare SA Petroşani - societate în reorganizare judiciară - înregistrată la S. CEH SA în data de 10.10.2016, prin care se solicită începerea furnizării agentului termic primar pentru încălzire, precizăm următoarele:
  Între SC Termoficare SA Petroşani - societate în reorganizare judiciară şi societatea noastră, nu există, în acest moment, nicio relaţie contractuală în vederea furnizării agentului termic.
  Mai mult decât atât, în prezent, SC Termoficare SA Petroşani nu şi-a onorat faţă de S. CEH SA obligaţiile contractuale din perioada de iarnă 2015 - 2016, când dintr-un total facturat în cuantum de 5.097.891,61 lei, s-a încasat doar 1.553.603,78 lei, rămânând o diferenţă în valoare de 3.544.287,83 lei. Din această sumă, CEH a cesionat în favoarea furnizorilor săi suma de 2.565.219,72 lei, din care s-au achitat 1.322.010,74 lei, rămânând de achitat, în continuare suma de 1.243.208,98 lei (către Energoconstrucţia S.A.), iar în contul CEH SA alţi 979.068,11 lei.

  La data de 22.09.2016, în soldul contabil al S. CEH SA - societate în insolvenţă totalul datoriilor SC Termoficare SA Petroşani - societate în reorganizare judiciară se ridică la suma de 57.100.346,04 lei, din care, pentru suma de 54.904.011,59 lei, Sucursala Electrocentrale Paroşeni s-a înscris la masa credală, pentru diferenţa de 2.196.334,5 lei urmând a se proceda similar. ...

  Biroul de presă
  CEH - SA

 • S. CEH SA: Ca urmare a opririi Grupului energetic nr. 4, din cadrul S. CEH - Sucursala Electrocentrale Paroşeni, în vederea efectuării lucrărilor de revizii şi reparaţii, planificate anual, începând cu data 15.04.2016, ora 24:00 se sistează furnizarea agentului termic, fiind afectaţi consumatorii din Municipiul Petroşani şi consumatorii racordaţi direct la reţeaua de termoficare.

  Biroul de presă
  CEH - SA

 • S. CEH SA: Ca urmare a problemelor tehnice apărute la funcţionarea Grupului Energetic nr. 4 din cadrul CEH - Sucursalei Electrocentrale Paroşeni, în cursul zilei de azi, 22.03.2016, începând cu ora16:00, va fi sistată livrarea agentului termic în Municipiul Petroşani.
  Revenirea la parametrii normali de funcţionare se va realiza în cursul dimineţii de 24.03.2016.

  Biroul de presă
  CEH - SA

 • S. CEH-SA Petroşani: Pentru clarificarea implicaţiilor denunţării Contractului Colectiv de Muncă asupra drepturilor angajaţilor societăţii, conducerea Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Societate în Insolvenţă face următoarele precizări:
  Drepturile acordate conform Contractului Individual de Muncă care nu sunt afectate de denunţarea Contractului Colectiv de Muncă şi care constau în toate sporurile şi indemnizaţiile pe care le primesc angajaţii sunt următoarele:

  • salariul de bază lunar brut
  • spor pentru vechimea în muncă
  • spor pentru fidelitate
  • spor de periculozitate
  • spor de front
  • spor de şef echipă, brigadă, schimb
  • spor pentru radiaţii
  • spor pentru condiţii nocive şi periculoase
  • spor pentru mobilitate
  • spor pentru confidenţialitate
  • spor pentru condiţii deosebite
  • spor pentru lucru în timpul nopţii
  • spor pentru lucru efectuat în zilele de sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale
  • spor pentru orele lucrate suplimentar faţă de norma lunii
  • zilele de concediu negociate în CIM
  • alte drepturi prevăzute de lege (indemnizaţia de concediu, indemnizaţia pentru concedii
  • medicale, zile libere pentru donarea de sânge conform legii, diurna conform legii)

  Drepturile care sunt afectate de denunţarea Contractului Colectiv de Muncă sunt următoarele:

  • Tichete de masă
  • Tichete cadou
  • Masa caldă pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii speciale de muncă în procent de 100%
  • Zile destinate activităţilor sindicale
  • Adaos pentru sărbătorirea Zilei meseriei
  • Adaos pentru sărbătorirea Crăciunului
  • Adaos pentru Ziua Femeii (8 martie)
  • Cota combustibil (energie electrică şi termică)
  • Cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor
  • Ajutoare financiare:
   • ajutoare pentru calamităţi naturale declarate de autorităţile locale sau centrale, incendii sau explozii la locurile de domiciliu ale salariaţilor
   • ajutor boli grave si incurabile, accidente de muncă - conform regulamentului aprobat de Comisia paritară administraţie sindicat
  • Adaos pentru ziua salariatului
  • Prima jubiliară
  • Transport gratuit la şi de la locul de muncă
  • Zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau alte situaţii, precum şi cu ocazia zilei meseriei

  De asemenea, se mai pierd unele drepturi acordate doar în cazul concedierii:

  • Plăţi compensatorii acordate la concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului
  • Plăţi compensatorii acordate în cazul concedierii colective În legătură cu acestea, la Ministerul Energiei a fost depusă o solicitare privind includerea Complexului Energetic Hunedoara pe lista societăţilor ai căror angajaţi beneficiază de măsuri de protecţie socială în caz de disponibilizări colective, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

  Tot ca o consecinţă a denunţării contractului colectiv de muncă, pe perioada în care acesta nu e în vigoare, nu se mai aplică formele de salarizare prin acordul direct şi indirect.

  Biroul de presă
  CEH - SA

 • S. CEH SA Petroşani: Aducem la cunoştinţă decizia administratorului judiciar al Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Societate în Insolvenţă de denunţare a Contractului Colectiv de Muncă, începând cu data de 17.03.2016.

  Urmare acestui fapt, relaţia angajat - angajator va fi reglementată în conformitate cu prevederile contractelor individuale de muncă, beneficiile şi sporurile stipulate expres (valoric şi procentual) în cadrul acestora nefiind afectate.

  Măsura denunţării Contractului Colectiv de Muncă se impune având în vedere intenţia de reorganizare a societăţii manifestată de către administratorul judiciar, Casa de Insolvenţă GMC, şi din cauza faptului că măsurile aplicate până în prezent nu sunt suficiente pentru realizarea unei economii la un nivel care să permită, în continuare, susţinerea activităţii.

  Totodată, Societatea Complexul Energetic Hunedoara va demara negocierea unui nou contract de muncă, în cel mai scurt timp. ...

  Biroul de presă
  CEH - SA

 • S. CEH SA: Ca urmare a pierderilor masive de apă apărute pe Magistrala de Termoficare în zonele Preparaţia Coroieşti, Iscroni-Livezeni, RO3 Petroşani, începând cu data de 26.02.2016, ora 01:00 se întrerupe furnizarea agentului termic, urmând a fi afectaţi consumatorii din Municipiul Petroşani beneficiari ai sistemului centralizat de termoficare, agenţii economici şi consumatorii racordaţi direct la Magistrala de Termoficare.

  CEH - Sucursala Electrocentrale Paroşeni, a amânat intervenţia în vederea remedierii avariei, având ca prioritate asigurarea încălzirii pentru unităţile de învăţământ pe perioada desfăşurării programului şcolar.

  Reluarea furnizării agentului termic se va face în cursul zilei de 27.02.2016....

  Biroul de presă
  CEH - SA

 • S. CEH SA: Urmare pierderilor masive de apă apărute pe racordurile care alimentează punctele termice PT - Spitalul Petroșani, PT 8, PT 23 şi PT 27 din Municipiul Petroșani, începând cu ora 11:00 a zilei de astăzi, 17.02.2016, se întrerupe furnizarea agentului termic.

  Reluarea alimentarii PT - urilor mai sus menționate se va efectua în cursul zilei de 17.02.2016, urmând a fi comunicată telefonic reprezentanților SC Termoficare Petroşani SA.

  Vor fi afectați strict consumatorii deserviți de puncte termice enumerate mai sus.

  Biroul de presă
  CEH - SA

 • S. CEH SA: Având în vedere:
  • Neconcretizarea până la această dată a măsurii asumate prin Nota de şedinţă nr.1309 încheiată în data de 25.01.2016, la sediul Complexului Energetic Hunedoara SA - Sucursala Electrocentrale Paroşeni, prin care Primăria Municipiului Lupeni s-a angajat să identifice posibilităţile legale de acordare a unui sprijin financiar de 1 milion lei către SC Universal Edil SA Lupeni,
  • Adresa nr.478/02.02.2016 emisă de către Lichidatorul Judiciar General Activ Expert IPURL al SC Universal Edil SA Lupeni, prin care, pentru primele zile ale lunii februarie 2016, se solicită livrarea unei cantităţi de 35 Gcal,
  • Procesul verbal al şedinţei creditorilor SC Universal Edil SA Lupeni nr.185/05.02.2016 prin care s-a votat aprobarea sistării furnizării agentului termic de către SC Universal Edil SA Lupeni în Municipiul Lupeni,

  începând cu data de 09.02.2016, ora 09:00, se va sista furnizarea agentului termic în Municipiul Lupeni fiind afectaţi consumatorii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare....

  Biroul de presă
  CEH - SA

 • S. CEH SA: Ca urmare a pierderilor masive de apă apărute pe racordul ce alimentează punctul termic PT-3A din zona Municipiului Petroşani, în cursul zilei de 14.01.2016, între orele 09:00-18:00, se întrerupe livrarea agentului termic urmând a fi afectaţi consumatorii deserviţi de acesta....

 • Biroul de presă
  CEH - SA

Login