speak English please speak Romanian please  
 
CEH - Top banner

Date generale

Societatea COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA a fost înfiinţata în baza Hotărârii de Guvern nr.1023/2011 ca urmare a procedurii de fuziune prin contopire  a următoarelor societăţi comerciale:

  • Electrocentrale Deva S.A.
  • Electrocentrale Paroşeni S.A.
  • Societatea Naţională a Huilei S.A.

Complexului Energetic Hunedoara asigură aproximativ 2% din producţia de energie electrică a României, având o putere instalată existentă de 150 MW şi fiind singurul mare producător de energie electrică din zona de centru şi nord-vest a ţării. Înfiinţarea Complexului Energetic Hunedoara a fost dictată de faptul că în România nu există o companie producătoare de electricitate pe bază de huilă care să fie suficient de mare pentru a putea să participe la proiecte regionale şi internaţionale, în beneficiul pieţei din România.

Avantajele complexului în urma fuziunii sunt multiple: accesul direct la huilă în vederea eficientizării costului de producţie, posibilitatea optimizării fluxurilor tehnologice, reducerea structurii administrative şi asigurarea unui management integrat.Complexului Energetic Hunedoara urmăreşte să devină astfel un lider regional în generarea de energie electrică, cu o valoare adăugată ridicată şi constantă pentru acţionari şi comunitate, atingerea acestui obiectiv însemnând dezvoltarea unui complex energetic durabil prin proiecte şi servicii în armonie cu obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene.

OBIECTUL DE ACTIVITATE: Producţia de energie electrica

CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE

  • 1 bloc energetic cu o putere instalată de 150 MW din care:
    • Electrocentrale Paroşeni - un grup energetic de 150 MW, pe huila;

  • perimetre miniere în exploatare sunt: câmpul minier Lonea, câmpul minier Livezeni, câmpul minier Vulcan si câmpul minier Lupeni;
  • în anul 2017, minele Lonea și Lupeni au intrat în program de închidere, în baza Deciziei C(2016) 7719 final, conform Deciziei Consiliului 2010/787/UE;

 

Capacitatea de producţie medie este de ≈ 295  mii tone huilă/an;

Motodele de exploatare folosite sunt: abataje frontale complex mecanizate, abataje frontale cu banc de cărbune subminat.

NUMĂRUL DE PERSONAL: cca 4.081, din care:
  • activitate energetica = cca 1.056
  • activitate miniera = cca 3.025

CAPITALUL SOCIAL: 349.821.330 RON

PRINCIPALUL ACTIONAR: Statul Roman reprezentat prin Ministerul Energiei

Login