speak English please speak Romanian please  
 
CEH - Top banner

Program de audiente

PROGRAMUL DE AUDIENŢE AL
DIRECTORULUI GENERAL


MARŢI: 1000 - 1200.

Înscrierile pentru audienţă se fac

în fiecare zi lucrătoare, între orele 1000 - 1200.

la sediul S. CEH - SA - Biroul Relaţii Publice Administrativ
În vederea informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal, luați la cunoștință următoarele:

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. (denumită în continuare S.CEH SA), CIF RO 30855230, cu sediul în Petroșani, str. Timișoara, nr. 2, cod 332015, jud. Hunedoara, tel. 0254 544 312, fax 0254 544 313, website: www.cenhd.ro, email: office@cenhd.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: numele, prenumele, număr de telefon - pentru angajații proprii se prelucrează și funcția și locul de muncă - prin mijloace manuale, în vederea înscrierii în audiență.

Refuzul de a furniza datele de identificare menționate mai sus ne pune în imposibilitatea înscrierii dvs. în audiență.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusive de către S.CEH SA, în scopul precizat.

Conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și a legislației naționale privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, ulterior înscrierii în audiență aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Cererea se poate depune la sediul societății sau poate fi transmisă la adresa de e-mail dpo@cenhd.ro.

În România funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP") - B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București și aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

Login