speak English please speak Romanian please  
 
CEH - Top banner

Formulare-solicitari

PERSONAL RESPONSABIL PENTRU LEGEA 544/2001

Responsabil pentru accesul la informații de interes public este doamna Oana Stoicuţa din cadrul Biroului Relatii Publice - Administrativ.
E-mail:  biroupresa@cenhd.ro
Telefon: 0254-506.200 interior 1545


FORMULARE PENTRU SOLICITARE ÎN BAZA LEGII 544/2001
MODALITĂŢI DE CONTESTARE A DECIZIEI ŞI FORMULARELE AFERENTE PENTRU RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ

Formulare:

 

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002

Ordonanţa privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2002 şi se aplică, conform legii de aprobare, în toate autorităţile şi instituţiile publice, implicit şi în Societatea Complexul Energetic Hunedoara.

Normele pe care le instituie prezenta ordonanţă stabilesc următoarele:

  • cadrul legal necesar exercitării de către cetăţeni a dreptului de petiţionare;
  • termenele şi condiţiile de elaborare a răspunsului;
  • modul de soluţionare a acestora.

Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poşta electronică.

Nu se iau în considerare petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului, acestea urmând a fi clasificate.

Pentru soluţionarea legală a petiţiilor autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să organizeze un compartiment distinct pentru relaţii cu publicul, care să primească, să înregistreze, să se îngrijească de rezolvarea petiţiilor şi să expedieze răspunsurile către petiţionari, fiind răspunzător şi de arhivarea acestora. În acest sens, în cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara a fost înfiinţat un serviciu specializat, care gestionează cu profesionalism activitatea în speţă.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să comunice petiţionarului răspunsul, indiferent dacă acesta este sau nu favorabil, în 30 de zile calendaristice, termenul putând fi prelungit în cauzele complexe cu cel mult 15 zile. Aceasta prevedere se corelează cu cea din Legea contenciosului administrativ, pentru a cărui depăşire petiţionarul este îndreptăţit să introducă acţiune în justiţie.

Dacă aspectele sesizate se referă la activitatea unei persoane, aceasta sau un subordonat al acesteia nu pot soluţiona cererea respectiva.

Repartizarea petiţiilor în vederea soluţionării lor se face de către conducătorul autorităţii / instituţiei publice, angajaţii fiind ţinuţi să rezolve numai cererile înregistrate.

Atunci când petiţionarul adresează mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns.

În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate; adresa de răspuns va fi semnată de către conducătorul autorităţii / instituţiei publice, precum şi de către şeful compartimentului de resort.

Potrivit prevederilor ordonanţei, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legislaţiei muncii, următoarele fapte:

  • nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor, prevăzute în prezenta ordonanţă;
  • intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii in afara cadrului legal;
  • primirea direct de la petiţionar a unei petiţii, in vederea rezolvării, fără să fie înregistrată şi fără să fie repartizată de şeful compartimentului de specialitate.

RAPOARTE DE APLICARE A LEGII 544/2001

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2013 Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2015
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2014 Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2015
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2015 Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2015
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2016 Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2016
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2017 Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2017
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2018 Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2018
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2019 Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2018
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2020 Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2018
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2021 Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2018
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2022 Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2018

Login