speak English please speak Romanian please  
 
CEH - Top banner

Strategie

Misiunea societăţii

Misiunea Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A. este de a realiza obiectul de activitate în condiţii de siguranţă, disponibilitate şi eficienţă cu urmărirea următoarelor scopuri:

  • producţia, furnizarea şi comercializarea energiei electrice pe bază de huilă;
  • desfăşurarea de activităţi de cercetare geologică pentru descoperirea rezervelor de huilă;
  • exploatarea zăcămintelor de huilă, mentenanţă;
  • asigurarea profitabilităţii Societăţii;
  • dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor de producţie în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile;
  • reducerea impactului activităţilor specifice asupra mediului;
  • asigurarea sistemului calităţii pentru satisfacerea cerinţelor consumatorilor, astfel încât să opereze integrat şi să devină un actor principal în plan regional prin valorificarea cu maximă eficienţă a potenţialului de care dispune România în domeniu.

Login