speak English please speak Romanian please  
 
CEH - Top banner

Structura bugetului

Structura bugetului

 • Venituri totale din care:
  • venituri din exploatare
  • venituri financiară
  • venituri extraordinare
 • Cheltuieli totale din care:
  • cheltuieli de exploatare detaliate astfel:
   • cheltuieli cu bunuri si servicii
   • cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate
   • cheltuieli cu personalul
   • alte cheltuieli de exploatare
  • cheltuieli financiare
  • cheltuieli extraordinare
 • Rezultatul brut
 • Impozit pe profit
 • Profitul contabil ramas după deducerea impozitului pe profit
 • Venituri din fonduri europene
 • Cheltuieli eligibile din fonduri europene
 • Surse de finanţare a investiţiilor
 • Cheltuieli pentru investiţii
 • Date de fundamentare

Login