speak English please speak Romanian please  
 
CEH - Top banner

Surse financiare

Surse financiare:

  • producţia vândută
  • venituri din vânzarea mărfurilor
  • ajutor de stat acordat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001 final
  • alte venituri din exploatare
  • surse proprii pentru investiţii
  • credite bancare pentru investiţii
  • alte surse de finanţare a investiţiilor
  • credite pentru activitatea curenta

Login