speak English please speak Romanian please  
 
CEH - Top banner

Integritatea institutionala

INTEGRITATE INSTITUTIONALA
 

     Pentru a accesa "Codul de conduită etică" al personalului din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A., daţi click aici.

     Pentru a accesa "Declaraţie privind asumarea unei agende de integritate organizaţională la nivelul S CEH S.A. în insolventă, privind implementarea  Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025", daţi click aici.

     Pentru a accesa "Plan de integritate al Societăţii Complexul Energetic Hunedoara SA – implementare SNA 2021-2025", daţi click aici.

 
 
AVERTIZOR IN INTERES PUBLIC

 

 

Potrivit cadrului legal nou-adoptat (Legea nr. 361/2022), persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

  Persoanele care aleg sa se adreseze pe canalul intern al Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A o pot face prin:

Canale interne - in cadrul Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A, in care isi desfasoara activitatea

- Prin e-mail la adresa avertizor@cenhd.ro: - prin completarea unui formular si trimiterea acestuia la adresa de e-mail mentionata anterior.

    Pentru a accesa "Model Formular Avertizor de Integritate" al S CEH S.A, dati click aici  

 

- Telefonic, la numarul 0786.027.791.

Canale externe - Agentia Nationala de Integritate precum si alte entitatii publice care, potrivit dispozitiilor legale speciale, primesc si solutioneaza raportari referitoare la incalcari ale legii, in domeniul lor de competenta

Persoanele care aleg sa se adreseze pe canalul extern - Agentia Nationala de Integritate - pentru a raporta incalcari ale legii, o pot face prin urmatoarele modalitati:

- Online, pe Platforma Avertizori https://avertizori.integritate.eu:

- Prin e-mail la adresa avertizari@integritate.eu:

- Telefonic, la numarul 0372.069.869 selectand tastele 1 (Selectare lb romana), 0 (Acord inregistrare conversatie), 3 (Directia Avertizori in interes public). Conversatiile vor fi inregistrate automat:

-Prin intermediul serviciilor postale la adresa ANI din Bulevardul Lascar Catargiu nr. 15 Cod postal 010661, Sector 1, Bucuresti - Romania- In atentia Directiei Avertizori in interes public;

- Personal, prin prezenta la sediul ANI (cu programare prealabila efectuatat la adresa de e-mail: avertizari@intergitate.eu.

 

- Online, pe site-ul Ministerului Energiei 

 

Login