speak English please speak Romanian please  
 
CEH - Top banner

Lista persoanelor cu functii din conducere

Adunarea Generală a Acționarilor  
Dumitru Aura Gabriela  
   Administrator Special  
Roşu Ioan Cristian  
   Conducere societate
Numele și prenumele Calitatea Data numirii Selectie CV
Dioane Samuel Director Tehnic 14.03.2023
  CV
Luverdo Ștefan Lucian Director Comercial 24.06.2021
Director General CV
Iosip Dumitrela-Gabriela Director Direcția Juridică
28.01.2019 Director General CV
Cazacu Raimond Anton
Inginer Şef Securitate şi Sănătate în Muncă 30.08.2022
Director General CVConducere sucursale
Numele și prenumele Calitatea Data numirii Selectie CV
Udvar Alin-Attila
Director Sucursala Exploatarea Minieră Lonea 19.10.2020 Director General CV
Durbacă Eusebiu Director Sucursala Exploatarea Minieră Livezeni 10.03.2020 Director General CV
Floarea Dacian Andrei Director Sucursala Exploatarea Minieră Lupeni 18.03.2021 Director General CV
Martinas Adrian Director Sucursala Exploatarea Minieră Vulcan 14.03.2023 Director General CV
Romosan Ilie Adrian
Director Sucursala Prestserv Petroşani 28.01.2022 Director General CV
Drăghina Adrian
Director Sucursala Electrocentrale Paroșeni 31.03.2023
Director General CVLogin