speak English please speak Romanian please  
 
CEH - Top banner

Lista persoanelor cu functii din conducere

Adunarea Generală a Acționarilor  
Dumitru Aura Gabriela  
   Administrator Special  
Roşu Ioan Cristian  
   Conducere societate
Numele și prenumele Calitatea Data numirii Selectie CV
Dioane Samuel Director General 05.06.2018
  CV
Conț Ioan
Director Tehnic Dezvoltare 19.10.2020
Director General CV
Chiuzan Cosmin Lucian Director Direcția Minieră 12.06.2017 Director General CV
Luverdo Ștefan Lucian Director Direcția Energie 01.12.2020  Director General CV
Tașcău Carmen
Director Economic 30.10.2019  Director General CV
Ardelean Nelu Director Comercial 12.10.2017 Director General CV
Rogobete Marius-Roman
Inginer Şef Securitate şi Sănătate în Muncă 21.10.2019  Director General CV
Iosip Dumitrela-Gabriela Director Direcția Juridică
28.01.2019 Director General CVConducere sucursale
Numele și prenumele Calitatea Data numirii Selectie CV
Udvar Alin-Attila
Director Sucursala Exploatarea Minieră Lonea 19.10.2020 Director General CV
Durbacă Eusebiu Director Sucursala Exploatarea Minieră Livezeni 10.03.2020 Director General CV
Floarea Dacian Andrei Director Sucursala Exploatarea Minieră Lupeni 18.03.2021 Director General CV
Gheorghiu George-Octavian Director Sucursala Exploatarea Minieră Vulcan 01.08.2018 Director General CV
Nițulescu Pavel Casian Director Sucursala Prestserv Petroşani 09.03.2021 Director General CV
Birău Mircea-Cătălin
Director Sucursala Electrocentrale Deva 05.10.2020
Director General CV
Vișan Dorel
Director Sucursala Electrocentrale Paroșeni 14.11.2019  Director General CVLogin