speak English please speak Romanian please  
 
CEH - Top banner

Piata de energie

FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂACORDARE DESPĂGUBIRI PENTRU DETERIORAREA ELECTROCASNICELOR


      Furnizorul de energie poate acorda despăgubiri atunci când deteriorarea aparaturii electrocasnice a intervenit în urma unor evenimente din culpa operatorului de rețea. Despăgubirile pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice se acordă clientului final dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

  • pentru locul de consum unde s-a produs evenimentul există încheiat contract de furnizare a energiei electrice cu clientul final;
  • clientul final a solicitat în scris acordarea despăgubirii, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data apariției supratensiunii accidentale;
  • nu a declarat furnizorului, pe proprie răspundere, că nu deţine aparat radio/TV, pentru situaţia în care se reclamă defecţiuni la aparatele de radio sau televizoare.

      Procesul de acordare despăgubiri este reglementat prin Ordinul ANRE nr. 177/2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea.
INDICATORI ANUALI DE PERFORMANŢĂ
 
Indicatori de performanţă generali privind calitatea serviciului de furnizare 2014  Indicatori anuali de performanţă pentru anul 2015
Indicatori anuali de performanţă pentru anul 2015
 Indicatori anuali de performanţă pentru anul 2015
Indicatori anuali de performanţă pentru anul 2016
 Indicatori anuali de performanţă pentru anul 2016
Indicatori anuali de performanţă pentru anul 2017  Indicatori anuali de performanţă pentru anul 2017
Indicatori anuali de performanţă pentru anul 2018  Indicatori anuali de performanţă pentru anul 2018
Indicatori anuali de performanţă pentru anul 2019  Indicatori anuali de performanţă pentru anul 2019
Indicatori anuali de performanţă pentru anul 2020  Indicatori anuali de performanţă pentru anul 2019
Indicatori anuali de performanţă pentru anul 2021
 Indicatori anuali de performanţă pentru anul 2019
Indicatori anuali de performanţă pentru anul 2022 T1
 Indicatori anuali de performanţă pentru anul 2019
Indicatori anuali de performanţă pentru anul 2022 T2
 Indicatori anuali de performanţă pentru anul 2019
Indicatori anuali de performanţă pentru anul 2022 T3
 Indicatori anuali de performanţă pentru anul 2019
ETICHETĂ ENERGIE ELECTRICĂ
 
Etichetă energie electrică an 2014
Etichetă energie electrică an 2014
Etichetă energie electrică an 2015
Etichetă energie electrică an 2015
Etichetă energie electrică an 2016
Etichetă energie electrică an 2016
Etichetă energie electrică an 2017
Etichetă energie electrică an 2017
Etichetă energie electrică an 2018
Etichetă energie electrică an 2018
Etichetă energie electrică an 2019
Etichetă energie electrică an 2018
Etichetă energie electrică an 2020
Etichetă energie electrică an 2018
OFERTE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ
Ofertă tip de vânzare energie electrică la consumatorii finali casnici pe zone de distribuţie
Ofertă tip de vânzare energie electrică la consumatorii finali noncasnici mici pe zone de distribuţie
 
ETAPELE RACORDĂRII LA REŢEAUA DE DISTRIBUŢIA A SERVICIILOR GENERALE
ALE SE DEVA ŞI FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE
Etapele racordării la rețea
Model cerere de racordare
Model fișă de soluție
Model aviz tehnic de racordare pentru loc de consum
Model contract de racordare
Model certificat de racordare pentru loc de consum
Contract de furnizare energie electrică
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8


 

 

 

Contact direcţie energie

tel.: 0254 206.560; 0254 236.407; 0254 236.408

fax: 0254 236.404

e-mail: ofertadeva@termodeva.ro

 

Login